Menubalk - In- uitloggen

Differentiaties

Differentiaties
In de laatste twee jaar van de opleiding kan de aios zich richten op verdere verdieping. Tijdens deze verdiepingsfase kan de aios kiezen voor één deelgebied binnen de Interne Geneeskunde oftewel de enkelvoudige differentiatie (24 maanden). Ook is het mogelijk voor een meervoudige differentiatie te kiezen. De internist met een meervoudige differentiatie beschikt over extra deskundigheid op twee of drie deelgebieden binnen de Interne Geneeskunde. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

De differentiaties zijn ontwikkeld mede onder invloed van een onophoudelijke explosieve groei van kennis. Het is niet meer mogelijk de aanwezige kennis van alle ziektebeelden binnen de interne geneeskunde te overzien, voor de meeste internisten zelfs niet in globale termen. Wel overzichtelijk blijven de kennis en vaardigheden die behoren bij klinische presentaties van de interne ziektebeelden. Deze klinische presentaties moeten zeer ruim worden opgevat en bevatten zowel klachten en symptomen van de patiënt als laboratoriumafwijkingen, bevindingen van aanvullend onderzoek en het beloop van ziekten waartoe ook palliatieve zorg en problemen rond het levenseinde behoren.

Interne Geneeskunde kent de volgende differentiaties: zie rechter submenu.

Opleidingseisen en formulieren
De opleidingseisen en aanmeldings- en registratieformulieren staan vermeld onder de namen van de differentiaties in het rechtersubmenu. In het opleidingsplan ‘Intellect’ van Interne geneeskunde zijn de korte differentiatiebeschrijvingen opgenomen.

Registratie
Registratie als internist verloopt via de RGS.
Registratie in een enkelvoudige differentiaties verloopt via de NIV (per 1-1-2019 digitaal via GAIA). Zie voor meer informatie onder Registratie