Menubalk - In- uitloggen

Differentiaties

Interne Geneeskunde kent de volgende differentiaties: Acute Geneeskunde, Allergologie / Klinische Immunologie, Bloedtransfusiegeneeskunde, Endocrinologie, Hematologie, Infectieziekten, Intensive Care, Klinische Farmacologie, Medische Oncologie, Nefrologie, Ouderengeneeskunde, Vasculaire Geneeskunde.

Differentiaties
In de laatste twee jaar van de opleiding kan de aios zich richten op verdere verdieping. Tijdens deze verdiepingsfase kan de aios kiezen voor één deelgebied binnen de Interne Geneeskunde oftewel de enkelvoudige differentiatie (24 maanden). Ook is het mogelijk voor een meervoudige differentiatie te kiezen. De internist met een meervoudige differentiatie beschikt over extra deskundigheid op twee of drie deelgebieden binnen de Interne Geneeskunde. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

De differentiaties zijn ontwikkeld mede onder invloed van een onophoudelijke explosieve groei van kennis. Het is niet meer mogelijk de aanwezige kennis van alle ziektebeelden binnen de interne geneeskunde te overzien, voor de meeste internisten zelfs niet in globale termen. Wel overzichtelijk blijven de kennis en vaardigheden die behoren bij klinische presentaties van de interne ziektebeelden. Deze klinische presentaties moeten zeer ruim worden opgevat en bevatten zowel klachten en symptomen van de patiënt als laboratoriumafwijkingen, bevindingen van aanvullend onderzoek en het beloop van ziekten waartoe ook palliatieve zorg en problemen rond het levenseinde behoren.

Opleidingseisen differentiaties
De opleidingseisen en aanmeldingsformulieren staan vermeld bij bovengenoemde differentiaties. In het opleidingsplan ‘Intellect’ van Interne geneeskunde zijn de korte differentiatiebeschrijvingen opgenomen .