Menubalk - In- uitloggen

Intensive Care

Opleiding

Voor de opleiding Intensive Care geneeskunde is uitsluitend een enkelvoudige differentiatie van 24 maanden mogelijk. De opleidingsklinieken Intensive Care geneeskunde vind je in het document opleidingsklinieken enkelvoudige differentiaties op de pagina opleidingsklinieken op deze website. Op de GIC website vind je het IC opleidingsplan. Tevens vind je daar de opleidingseisen Intensive Care geneeskunde.

De opleiding in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde wordt ook voor andere specialismen aangeboden. Het opleidingsplan is geschreven voor meerdere specialismen, die verenigd zijn in de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Het opleidingsplan is gebaseerd op het Competency Based Training Program in Intensive Care Medicine for Europe (CoBaTrICE). Het differentiatiedeel van de opleiding Intensive Care geneeskunde dient gevolgd te worden op een IC die een GIC-opleidingserkenning heeft. De beschrijving van de differentiatie, de opleidingseisen, het opleidingsprogramma en de uitwerking van de EPA's zijn te vinden op de website van de NIV en NVIC.

Het formulier aanmelding opleiding IC vind je op de website van de GIC.

Registratie

Om geregistreerd te kunnen worden in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde dient aan de door de GIC gestelde voorwaarden te worden voldaan. Als aan de eisen is voldaan, en de registratie in het basisspecialisme is afgerond, dan kan een registratieverzoek via GAIA worden ingediend bij de GIC. De GIC draagt de fellow voor tot registratie in de enkelvoudige differentiatie Intensive Care geneeskunde bij het basisspecialisme, in dit geval de Nederlandse Internisten Vereniging. Bij akkoord volgt registratie via GAIA. Het registratieformulier en informatie over de registratie vind je op de website van de GIC.

Veel informatie over Intensive Care geneeskunde is tevens te vinden op de website van de NVIC Academy