Menubalk - In- uitloggen

Differentiaties

Opleiden in coronatijd
Voor informatie over maatregelen die n.a.v. de coronacrisis worden genomen m.b.t. opleiding, willen wij u verwijzen naar de KNMG-website Maatregelen RGS rond Coronacrisis. Daarnaast zijn in dit kader via de KNMG-website veelgestelde vragen over opleiding beschikbaar gesteld. Voor informatie over COVID-19 willen wij u verwijzen naar de NIV-webpagina COVID-19.


Differentiaties
In de laatste twee jaar van de opleiding kan de aios zich richten op verdere verdieping. Tijdens deze verdiepingsfase kan de aios kiezen voor één deelgebied binnen de Interne geneeskunde oftewel de enkelvoudige differentiatie (24 maanden). Ook is het mogelijk voor een meervoudige differentiatie te kiezen. De internist met een meervoudige differentiatie beschikt over extra deskundigheid op twee of drie deelgebieden binnen de Interne geneeskunde. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden aan de algemene interne geneeskunde.

De differentiaties zijn ontwikkeld mede onder invloed van een onophoudelijke explosieve groei van kennis. Het is niet meer mogelijk de aanwezige kennis van alle ziektebeelden binnen de interne geneeskunde te overzien, voor de meeste internisten zelfs niet in globale termen. Wel overzichtelijk blijven de kennis en vaardigheden die behoren bij klinische presentaties van de interne ziektebeelden. Deze klinische presentaties moeten zeer ruim worden opgevat en bevatten zowel klachten en symptomen van de patiënt als laboratoriumafwijkingen, bevindingen van aanvullend onderzoek en het beloop van ziekten waartoe ook palliatieve zorg en problemen rond het levenseinde behoren.

Interne geneeskunde kent de volgende differentiaties: zie rechter submenu.

Opleidingseisen en formulieren
De opleidingseisen en aanmeldings- en registratieformulieren staan vermeld onder de namen van de differentiaties in het rechtersubmenu. In het landelijk opleidingsplan van Interne geneeskunde zijn de korte differentiatiebeschrijvingen opgenomen.

Het huishoudelijk regelement differentiaties vindt u op de algemene herregistratie-pagina

Registratie internist
Registratie als internist verloopt via de RGS. Zie voor meer informatie onder Registratie

Registratie enkelvoudige differentiatie via GAIA per 1-1-2019 (verplicht)
Om tot een efficiëntere werkwijze te komen van de registraties in de enkelvoudige differentiaties is het GAIA systeem voor internisten hiervoor aangepast. Na afronding van de differentiatieopleiding dient u uw registratie verzoek bij de NIV in. Dit kan alleen wanneer uw registratie bij de RGS is afgerond, dus de voorbereidende stappen zijn als volgt:

  1. Registratieverzoek interne geneeskunde bij de RGS indienen, lees meer...
  2. Na afronding registratie als internist kunt u uw GAIA dossier activeren
  3. Registratieformulier differentiatie invullen (incl. verklaring opleider) en opslaan op uw computer. Dit formulier vindt u bij de betreffende differentiatie in het rechter submenu op deze pagina.
  4. Volg verder de onderstaande handleiding.