Menubalk - In- uitloggen

Water & Zout (2e jaars cursus)

LET OP de cursusdag op 16 november a.s. is online geworden. 10 november en 15 novermber is hierover een mail gestuurd. Indien je deze niet hebt ontvangen mail dan naar knape@internisten.nl

De COIG-cursus Water & Zout is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot cardioloog, gastro-enteroloog, klinische geriater, longarts, reumatoloog en ziekenhuisarts.

De aios dient te starten met deze cursus in het tweede jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. U ontvangt automatisch een oproep voor deze cursus als u de 1e jaars COIG-cursus Klinische Farmacologie heeft afgerond. De cursus Water & Zout start 2x per jaar (in mei en november) en duurt ca. zes maanden.

Meer over deze cursus kunt u vinden in het Informatiebulletin (via pagina Algemeen).

De data van de cursusdagen staan vermeld onder het kopje Data.

Het reglement van de COIG dagen kunt u vinden via de pagina Algemeen