Menubalk - In- uitloggen

Water & Zout (2e jaars cursus)

De COIG-cursus Water & Zout is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot cardioloog, gastro-enteroloog, klinische geriater, longarts, reumatoloog en ziekenhuisarts.

De aios dient te starten met deze cursus in het tweede jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. U ontvangt automatisch een oproep voor deze cursus als u de 1e jaars COIG-cursus Klinische Farmacologie heeft afgerond. De cursus Water & Zout start 2x per jaar (in mei en november) en duurt ca. zes maanden.

Meer over deze cursus kunt u vinden in het Informatiebulletin (via pagina Algemeen).

De data van de cursusdagen staan vermeld onder het kopje Data.

Het reglement van de COIG dagen kunt u vinden via de pagina Algemeen