Menubalk - In- uitloggen

Klinische farmacologie (1e jaars cursus)

De COIG-cursus Klinische Farmacologie is een verplichte cursus voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde in het kader van de opleiding tot cardioloog, gastro-enteroloog, klinische geriater, longarts en reumatoloog.

De aios dient te starten met deze cursus in het eerste jaar van de (voor)opleiding interne geneeskunde. De cursus start 2x per jaar (in januari en juli) en duurt ca. zes maanden. 

Meer over deze cursus kunt u vinden in het Informatiebulletin (via pagina Algemeen).

De data van de cursusdagen staan vermeld onder het kopje Data.

Het reglement van de COIG dagen kunt u vinden via de pagina Algemeen