Menubalk - In- uitloggen

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart.
De eerstkomende toets is op donderdag 28 maart 2019 (middag).
Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde. In welk opleidingsjaar u de toets(en) moet maken en hoe vaak u aan de toets moet meedoen, staat vermeld in het informatiebulletin  
Meer informatie kunt u tevens lezen in het onderstaande document 'Kennistoets op 28 maart 2019 - voor wie verplicht?'

De oproepen voor de kennistoets op 28 maart a.s. zijn op 16 januari jl. verzonden, per post naar het privéadres.
De inschrijving sluit op donderdag 14 februari 2019 om 23.59 uur. Hierna worden de deelnamekosten met € 15,00 verhoogd. 
Vooraf inschrijven is altijd noodzakelijk, inschrijving ter plaatse is niet mogelijk.

Let op: aios die op of na 1 januari 2019 zijn gestart met de opleiding, ontvangen pas een oproep voor de toets in 2020. U moet namelijk minimaal 3 maanden in opleiding zijn voordat u aan de toets mag deelnemen. De datum van de toets in 2020 staat vanaf juli 2019 op deze pagina.

Resultaatsverplichting
Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting. Het reglement, zoals vastgesteld door het Concilium, vindt u onderaan deze pagina.
Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding minimaal 4x meedoen met de toets. Alle volledige toetsuitslagen moeten in te zien zijn in het (elektronisch) portfolio van de aios. De toets moet minimaal 3x met 'voldoende' resultaat zijn afgerond, 1x mag het eventueel een 'onvoldoende' zijn.
Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een 'voldoende' halen voor de toets, maar het minimale aantal is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor de onderstaande overgangsregeling.
Alle toetsuitslagen moeten in te zien zijn in het (elektronisch) portfolio van de aios.
Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de toets en de volledige toetsuitslag moet in het portfolio zitten. Bij 'onvoldoende' resultaat hoeft de aios in vooropleiding de toets niet opnieuw te doen.
De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als de scores per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.
 
Dyslexie
Aios met dyslexie kunnen extra tijd krijgen om de toets te maken. De toets kan in dat geval uitsluitend op de centrale toetslocatie in Bunnik gemaakt worden.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neem dan ruim van tevoren contact op met het COIG-secretariaat (Rita Huissen).
Extra examentijd wordt uitsluitend gegeven als een originele dyslexieverklaring kan worden overhandigd.