Menubalk - In- uitloggen

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. De online toets in 2022 is op dinsdag 22 maart van 13.30 - 16.00 uur. Let op: de uitnodiging ontvang je digitaal via het bij ons bekende emailadres, uiterlijk 1 januari 2022. Bekijk onderaan de pagina het Huishoudelijk Reglement 2022 voor informatie over procedure rondom inschrijving en deelname.

Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde. In welk opleidingsjaar je de toets(en) moet maken en hoe vaak je aan de toets moet meedoen, staat vermeld in de bijlage 'Informatie over kennistoets 2022'.

Dyslexie
Aios met dyslexie kunnen extra tijd krijgen om de toets te maken. De toets kan in dat geval uitsluitend op de centrale toetslocatie in Bunnik gemaakt worden. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neem dan ruim van tevoren contact op met het COIG-secretariaat. Extra examentijd wordt alleen gegeven als een originele dyslexieverklaring kan worden overhandigd.