Menubalk - In- uitloggen

Kennistoets

De kennistoets wordt eenmaal per jaar afgenomen, in de maand maart. De toets in 2020 is op woensdag 25 maart 2020 (in de middag). Let op: de uitnodiging ontvang je digitaal via het bij ons bekende emailadres, uiterlijk 31 januari 2020. Bekijk onderaan de pagina het Huishoudelijk Reglement  2020 voor informatie over procedure rondom inschrijving en deelname.

Deelname aan de toets is verplicht voor alle aios interne geneeskunde en voor alle aios in vooropleiding interne geneeskunde. In welk opleidingsjaar je de toets(en) moet maken en hoe vaak je aan de toets moet meedoen, staat vermeld in de bijlage 'Informatie over kennistoets 2020'.

Resultaatsverplichting
Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting. Het reglement, zoals vastgesteld door het Concilium, vind je onderaan deze pagina.
  • Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding minimaal 4x meedoen met de toets. Alle volledige toetsuitslagen moeten in te zien zijn in het (elektronisch) portfolio van de aios. De toets moet minimaal 3x met 'voldoende' resultaat zijn afgerond, 1x mag eventueel een 'onvoldoende' zijn.
  • Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een 'voldoende' halen voor de toets, maar het minimale aantal is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor het document 'informatie over kennistoets 2020'.
  • Alle toetsuitslagen moeten in te zien zijn in het (elektronisch) portfolio van de aios.
  • Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de toets en de volledige toetsuitslag moet in het portfolio zitten. Bij 'onvoldoende' resultaat hoeft de aios in vooropleiding de toets niet opnieuw te doen.
  • De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als de scores per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.
Dyslexie
Aios met dyslexie kunnen extra tijd krijgen om de toets te maken. De toets kan in dat geval uitsluitend op de centrale toetslocatie in Bunnik gemaakt worden. Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, neem dan ruim van tevoren contact op met het COIG-secretariaat. Extra examentijd wordt alleen gegeven als een originele dyslexieverklaring kan worden overhandigd.