Menubalk - In- uitloggen

Algemeen

Het in het informatiebulletin COIG (zie onderstaand document) omschreven onderwijs en de toets is van toepassing voor alle Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) interne geneeskunde, gastro-enterologie, reumatologie, cardiologie, klinische geriatrie, longziekten die vanaf 1 januari 2004 zijn gestart met de (voor)opleiding.

Aanmelden voor het landelijke verplichte onderwijs 
Aios in (voor)opleiding interne geneeskunde moeten hun gegevens bij de start van de opleiding doorgeven aan het COIG-secretariaat. Klik hier om u aan te melden als nieuwe aios voor ons cursistenbestand. (Deze link kan je niet gebruiken voor aanmelding van de verschillende cursussen, maar is alleen voor nieuwe aios.)
Na aanmelding ontvangt u binnen ca. 2 weken een officiële bevestiging + nadere informatie (zie: informatiebulletins van COIG, NIV, JNIV (3 stuks) onderaan deze pagina). Vervolgens ontvangt u de komende jaren automatisch oproepen voor alle van toepassing zijnde verplichte landelijke COIG-cursussen en toetsen.

In het informatiebulletin COIG kunt u lezen welke cursussen voor u verplicht zijn en wanneer u oproepen tegemoet kunt zien.

Alle COIG-onderwijs, gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), is verplicht in het kader van de opleidingseisen Interne Geneeskunde.

Voor het volgen van het landelijke verplichte onderwijs is lidmaatschap van de Nederlandse Internisten Vereniging niet verplicht, maar NIV-leden ontvangen wel aanzienlijke reductie op de inschrijfkosten van de COIG-cursussen en de kennistoetsen.

Aanvragen vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor de landelijke verplichte COIG-cursussen. Meer informatie + een aanvraagformulier vindt u onderaan deze pagina.