Menubalk - In- uitloggen

Non COVID-19 Zorg

De NIV heeft samen met haar deelspecialistische verenigingen (DV-en) de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de impact van de COVID-19 zorg op de reguliere acute en chronische zorg. Wij hebben als internisten (i.o.) in onze coördinerende rol als multi-probleemoplosser in het ziekenhuis vele verantwoordelijkheden, waarbij we naast de zorg voor COVID-19 patiënten ook verantwoordelijk zijn voor een grote groep uiterst kwetsbare non-COVID-19 patiënten. Het is hierbij essentieel dat we tijdig de noodzakelijke acute en chronische reguliere zorg kunnen blijven leveren.

Vanuit de DV-en is een overzicht van aandoeningen opgesteld , dat is onderverdeeld in 3 categorieën; zorg binnen 6 weken (ook acuut of binnen 1 week), binnen 12 weken en ‘over de zomer’. Zie voor deze lijst de bijlage hieronder. U dient in te loggen om de bijlage te bekjiken.

Ondanks alle drukte inzake de COVID-19 zorg hopen wij uiteraard dat uw vakgroep/maatschap de genoemde noodzakelijk zorg in de lijst in uw ziekenhuis nu kan leveren voor deze patiënten. Toch is voor te stellen is dat knelpunten worden ervaren omdat diagnostiek wordt uitgesteld en daardoor aandoeningen die direct zorg behoeven niet in beeld komen. Mocht u problemen ervaren bij behandeling of diagnostiek van bovenstaande aandoeningen, of mocht u knelpunten verwachten, dan vragen we u dit te melden bij de NIV via jaber@internisten.nl We zullen alle gegevens verzamelen en dit gebruiken om bij de verantwoordelijke organisaties aan te kaarten.