Menubalk - In- uitloggen

Leidraden bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom in federatieverband hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. Bij de totstandkoming is er een enorme inzet geweest vanuit verschillende internisten. Zonder iemand tekort te willen doen, hierbij speciale dank voor de NIV Kerngroep Ouderengeneeskunde, internisten-acute geneeskunde vanuit de NVIAG en de internist-infectiologen vanuit de NVII. De drie leidraden bieden handvatten voor het goede gesprek tussen arts en patiënt om samen te beslissen over de meest zinvolle zorg. Deze kennis is in drie leidraden vervat en gebaseerd op de op dit moment beschikbare onderzoeks- en ervaringsgegevens uit binnen- én buitenland.

Het gaat om de volgende documenten:   

Bekijk alle leidraden