Menubalk - In- uitloggen

Leidraad Vervroegd ontslag COVID19 patiënt met extra zuurstofbehoefte en monitoring thuis of andere zorglocatie

Zoals in eerdere berichten over deze Leidraad aangegeven, heeft de werkgroep de Leidraad opnieuw bekeken op verzoek van het ministerie van VWS vanwege de voorbereiding op een eventuele nieuwe opleving van de COVID-19 pandemie in het najaar. In de scenario-ontwikkeling die hiertoe is opgesteld, wordt vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met monitoring en begeleiding met extra zuurstof thuis of op een andere zorglocatie, als een mogelijkheid gezien om de zorgvraag te kunnen opvangen. De Werkgroep heeft vastgesteld dat de medische criteria voor vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met extra zuurstofbehoefte géén aanpassing behoeven.

De Leidraad is aangepast in hoofdstuk 4 (organisatie van zorg) met enkele aanbevelingen over de organisatie van zorg in de (sub)regio en over de afstemming tussen zorgaanbieders in de verschillende zorgdomeinen en met de leveranciers van zuurstof voor gebruik in de thuissituatie of andere zorglocaties.

De Leidraad wordt toegevoegd aan het plan dat de leveranciers van de zuurstofapparatuur die voor thuisgebruik wordt ingezet, hebben opgesteld voor het opschalen van capaciteit en apparatuur, mankracht en logistiek bij een eventuele volgende toename van het aantal patiënten. Beide documenten worden via het ministerie van VWS ingebracht bij de taskforce die landelijk de planvorming voor het najaar verder uitwerkt en dit met de ROAZ-en zal delen.