Menubalk - In- uitloggen

Landelijk draaiboek pandemie COVID-19

Bijgaand een draaiboek pandemie voor COVID-19. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd er een generieke versie van te maken die iedereen zelf verder kan invullen. Voorbeelden zijn gegeven in het stuk en in de bijlagen. Voor meer voorbeelden kunnen altijd andere ziekenhuizen benaderd worden.

Ook bijgevoegd is een voorbeeld van een tabel die gebruikt kan worden of het ziekenhuis de nodige maatregelen heeft getroffen, dit kan ook gebruikt worden in de regio. Deze tabel is ter beschikking gesteld door het LUMC (met dank aan Mark de Boer).

Het lijkt erop dat het protocol voor hergebruik van maskers vandaag bekend gemaakt zal worden. Op Siilo is hier veel naar gevraagd, het zal duidelijk in een behoefte voorzien.

We zullen geregeld nieuwsbrieven sturen. Als u input voor een nieuwsbrief wil leveren kan dat via info@internist-infectiologen.nl.

 

Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):