Menubalk - In- uitloggen

Wie zijn wij?

JNIV bestaat uit 16 AIOS interne geneeskunde, uit elke opleidingsregio twee. We behartigen de belangen van de AIOS interne geneeskunde en zijn betrokken bij belangrijke besluiten binnen de opleiding. We nemen deel in de belangrijke bestuurlijke commissies binnen de interne geneeskunde. We zitten in het concilium, waar alle opleidingsgerelateerde besluiten worden genomen.  Bij elke opleidings- en kwaliteitsvisitatie is een JNIV lid aanwezig. We zijn betrokken bij onder andere de ontwikkeling van het landelijke COIG onderwijs, het digitaal portfolio, accreditaties en vele meer. We organiseren jaarlijks  het 'smeerolie op de poli' congres, dé voorbereiding op de polikliniek stage, de beachvolleybalcup, de opleidingsprijs (tijdens de LOIG) en de opiniesessie (tijdens de internistendagen). En natuurlijk kun je als AIOS bij ons terecht voor vragen over de opleiding, over visitaties en bij geschillen of conflicten in de opleiding. Voor een overzicht van al onze activiteiten, zie het kopje 'JNIV in NIV commissies' en 'activiteiten'.

Ad hoc ondersteuning JNIV bestuur
Voor het organiseren van JNIV activiteiten hebben we regelmatig hulp nodig van JNIV-leden. Wil jij je steentje bijdragen aan de organisatie van activiteiten? Stuur dan een email naar de secretaris.

Samenstelling JNIV
T. (Thijs) ten Doesschate, voorzitter – Regio Utrecht E-mail 
Kerntaken: Voorzitter Dagelijks Bestuur, Taskforce werkgelegenheid, Werkgroep E-Health
C.A. (Carolien) Wijsman - Regio Leiden E-mail
Kerntaken: Secretaris dagelijks bestuur, Opleidingsvisitaties
M.H. (Matthias) Busch - Regio Maastricht E-mail
Kerntaken: Smeerolie voor de poli, Internistendagen, commissie accreditatie
R.H.A. (Robert) van den Broek - Regio Leiden E-mail
Kerntaken: De Jonge Specialist, Dagelijks Bestuur
C.M.A. (Caroline) Canté - Regio Amsterdam AMC E-mail
Kerntaken: PR
M.A.C. (Mark) van Haaren - Regio Amsterdam VUmc E-mail
Kerntaken: De Jonge Specialist
dr. A.M. (Marijn) Heerkens Thijssen-Kramer - Regio Amsterdam AMC E-mail
Kerntaken: Opleidingsdag (LOIG)
M.E. (Maarten) Nuver - Regio Rotterdam E-mail
Kerntaken: PR, beroepsbelangencommissie, Taskforce werkgelegenheid, Werkgroep E-Health
T. (Tanja) Oostergo – Regio Rotterdam E-mail
Kerntaken: Dagelijks bestuur, Concilium, PVC, Opleidingsvisitaties, individualisering opleiding
R.H.P. (Rachel) Schreurs - Regio Maastricht E-mail
Kerntaken: Forum Visitatorum (kwaliteitsvisitaties)
R.J.H.M. (Rebecca) Verheggen – Regio Nijmegen E-mail
Kerntaken: Dagelijks bestuur, Concilium, Opleidingsvisitaties, Commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning, Individualisering opleiding, Taskforce werkgelegenheid
L.C. (Wendy) van der Wekken - Regio Amsterdam VU E-mail
Kerntaken: PR, NIV magazine, Concilium, Opleidingsvisitaties
D. (Doenja) Zonnenberg-Hertog - Regio Utrecht E-mail
Kerntaken: Commissie portfolio, EPA commissie, Individualisering opleiding
J. (Jelle) Zwaag - Regio Nijmegen E-mail
Kerntaken: ESIM, DJS