Menubalk - In- uitloggen

Cursussen (niet verplicht)

Voor AIOS interne geneeskunde zijn er veel nuttige cursussen. Hieronder staat een selectie van cursussen die frequent gevolgd worden door aios.

Smeerolie op de poli

Het JNIV congres 'smeerolie voor de poli' is een stoomcursus poliklinische interne geneeskunde met een interactief karakter. Door middel van diverse workshops en plenaire sessies ben je aan het einde van de dag goed voorbereid op de polikliniekstage in het 2e of 3e jaar. Thema's die aan bod komen zijn o.a. diabetes mellitus, hypertensie, schildklierfunctiestoornissen, somatisch onverklaarde lichamelijk klachten en vele meer.


DESG-cursus
Voor aios/fellow interne geneeskunde is er de mogelijkheid om de cursus Diabetes Mellitus te volgen, de zogenoemde DESG-cursus. De data voor 2022 zijn:

  • Donderdag 17 maart
  • Donderdag 16 juni
  • Donderdag 13 oktober
    Zodra er meer inhoudelijk informatie bekend is wordt dit hier neergezet. 

Een aanmeldingsformulier voor 2021 vindt u op www.nve.nl/academy Hierin staat ook meer informatie over de aanmeldprocedure.
De cursus wordt georganiseerd door de NVE Academy onder inhoudelijke verantwoording van de Diabetes Education Study Group (DESG). Voor informatie kunt u bellen naar 085-1300729 of een e-mail sturen naar info@nve.nl.

Basiscursus Nierziekten
Voor aios interne geneeskunde is er de mogelijkheid om de basiscursus Nierziekten te volgen. Deze cursus is ongesponsord en wordt ondersteund door de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke samenstelling van de basiscursus Nierziekten ligt bij een cursusleiding, bestaande uit prof. dr. P.M. ter Wee (internist Amsterdam UMC) en dr. C.F.M. Franssen (internist-nefroloog UMC Groningen). Op 2 & 3 december 2022 vindt er een extra cursus.
Aanmelden kan uitsluitend on-line via https://debaar.net/basiscursus-nierziekten. De organisatie is in handen van De Baar advies & organisatie. Voor informatie kunt u bellen naar tel. 0343-594544 of een e-mail sturen naar info@debaar.net


Basiscursus Infectieziekten
Voor aios interne geneeskunde is er de mogelijkheid om de basiscursus Infectieziekten te volgen. Deze cursus is ongesponsord. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke samenstelling ligt bij de Sectie Infectieziekten van de NIV, die een cursusleiding heeft samengesteld bestaande uit prof. dr. I.M. Hoepelman (UMC Utrecht) en prof. dr. J.M. Prins (Amsterdam UMC, locatie AMC). Deze cursus vindt plaats op 
11 en 12 maart 2022. Aanmelden kan uitsluitend on-line via https://www.debaar.net/basiscursus-infectieziekten. De organisatie is in handen van De Baar advies & organisatie. Voor informatie kunt u bellen naar tel. 0343-594544 of een e-mail sturen naar info@debaar.net


  • Basiscursus ziekenhuismanagement voor aios, website
  • MedicALS, website
  • Fundamental Critical Care Support (FCCS), website
  • Cursus antibioticagebruik in de praktijk, website