Menubalk - In- uitloggen

Buitenlandstage

De plenaire visitatiecommissie (PVC) van het NIV concilium heeft in oktober 2013 in de spelregels met betrekking tot visitatie en erkenning vastgesteld dat een aanvraag voor een buitenlandstage primair gericht dient te zijn aan de RGS. De PVC zal altijd om advies gevraagd worden door de RGS. Veelal betreft het een uitdagende buitenlandervaring voor een AIOS in een gerenommeerd instituut. De PVC stelt het in alle gevallen zeer op prijs dat de betreffende opleider en AIOS de meerwaarde van de stage aangeeft, met aandacht voor met name de leerdoelen en leermiddelen. Teneinde de procedure te uniformeren kunnen de AIOS en opleider gebruik maken van het aanvraagformulier (bijlage) en de checklist.

Voor de meeste up-to date informatie verwijzen wij naar de NIV site en de onderstaande pdf.