Menubalk - In- uitloggen

Pneumonia Severity Index of Fine score

Geslacht   Man Vrouw
Leeftijd   jaar
  Inwoner verpleeghuis
Comorbiditeiten
  maligniteit
  leverziekten
  hartfalen
  cerebrovasculaire ziekten
  nierziekten
Lichamelijk onderzoek
  verandering mentale status
  ademhalingsfrequentie ≥ 30/min
  systolische bloeddruk ≤ 90mmHg
  temperatuur < 35gr of ≥ 40gr
  pols ≥ 125 / leeftijdmin
Aanvullend onderzoek
  pH < 7.35
  ureum ≥ 11mmol/l
  natrium < 130mmol/l
  glucose ≥ 14mmol/l
  haematocriet < 30 procent
  pO2 <60mmHg of SaO2 <90%
  aanwezigheid pleurale effusie

 

Referentiewaarden

Score Class Risk Mortality
0-50 I Low 0.1%
51-70 II Low 0.6%
71-90 III Low 0.9%
91-130 IV Medium 9.3%
131-395 V High 27.0%

Referenties
Fine MJ, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired
pneumonia NEJM 1997: 336;243