Menubalk - In- uitloggen

Partners/links

De JNIV werkt met meerdere partijen samen. Onderstaand een korte omschrijving per partner met een link naar de bijbehorende website. En wat handige links.

Links

     

Partners

Schermafbeelding 2016-04-06 om 13.58.19.png De Jonge Specialist (DJS) is de landelijke beroepsvereniging van alle artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist en geregistreerde profielartsen. DJS is ontstaan door het samengaan van de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) en De Jonge Orde (DJO) op 1 januari 2014. De Jonge Specialist vertegenwoordigt ruim 6000 aios, anios, profielartsen en arts-onderzoekers.
logo knmg.png De artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent) en heeft hiermee een achterban van 67.500 artsen en studenten. De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Resultaten van onze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.
logo LAD.gif De LAD komt op voor de belangen van álle (aankomende) artsen in dienstverband – van coassistent tot arts in opleiding tot specialist (aios), van basisarts tot medisch specialist, van jeugdarts tot psychiater en van bedrijfsarts tot specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast behartigen we de belangen van aanverwante beroepsgroepen, zoals apothekers in dienstverband, klinisch chemici en fysici, en technisch geneeskundigen.
logoFMS.png De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. De Federatie Medisch Specialisten wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Daarom is het nodig dat medisch specialisten invloed behouden op de inhoud van hun vak. Alle wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap.