Menubalk - In- uitloggen

JNIV in NIV commissies

De JNIV bestuursleden nemen zitting in een aantal commissies en werkgroepen. Hieronder vind je het overzicht met bijbehorende speerpunten.

Concilium Medicinae Internae: samenstelling en korte omschrijving
Hierin hebben alle hoofdopleiders samen met alle voorzitters van de secties en per regio een perifere opleider zitting. Door deze commissie worden o.a. de eindtermen van de opleiding vastgesteld.
• Behartiging van AIOS belangen in besluitvorming opleidingsgerelateerde zaken
• Informeren over JNIV activiteiten en dossiers
• Geïnformeerd blijven over actuele opleidingszaken (via updates van o.a. Raad Opleiding, VWS, PVC, CBC)

Plenaire Visitatiecommissie (PVC):
Verricht de opleidingsvisitatie in opdracht van de RGS. Tevens worden de visitatierapporten beoordeeld van alle opleidingsvisitaties algemene interne geneeskunde én van de differentiatiestages. Tijdens de PVC vergadering worden ook de RGS adviesaanvragen van o.a. buitenlandstages, tussentijdse erkenningen, beoordeeld.

Forum Visitatorum: samenstselling en korte omschrijving
De commissie houdt zich bezig met visitaties en controleert de kwaliteit van de opleiding op basis van de kwaliteitsnormen.
• Kennis nemen van kwaliteitsnormen binnen de interne geneeskunde
• Perspectief vanuit arts-assistent (ook ANIOS in niet opleidingsziekenhuizen)
• het detecteren van parallelle projecten vragen
• Deelname aan 2 tot 3 visitaties per jaar

Commissie Accreditatie: samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van de verschillende congressen voor AIOS en internisten en kent op basis hiervan accreditatiepunten toe.

Commissie Behoefteraming en capaciteitsplanning (CBC): samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie adviseert het concilium over het aantal toekomstige opleidingsplaatsen.

Commisse Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG): samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie verzorgt de landelijke cursusdagen en kennistoetsen.

Commissie De Jonge Spesialist (DJS):
Deze commissie vertegenwoordigt de JNIV bij DJS en vormt zo de brug tussen AIOS interne geneeskunde en AIOS van andere specialismen.  Landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging van alle specialisten in opleiding.

Commisse EPA/Portfolio: samenstelling en korte omschrijving portfolio
Deze commissie beheert en implementeert verbeteringen en wijzigingen van het digitaal portfolio. 

Commissie Geschiedenis: samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie waarborgt de geschiedenis van de interne geneeskunde. Het beheert het medisch archief en organiseert lezingen en workshops over de interne geneeskunde van nu en vroeger.

Commissie Geschillen:
Deze commissie beslecht geschillen tussen AIOS, opleider of opleidersinstituut. Na onderzoek en toetsing volgt een uitspraak of advies. 

Commissie Internistendagen: samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van de Internistendagen en de organisatie van de JNIV opiniesessie.

Commissie Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG): samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van de landelijke opleidingsdag en de uitreiking jaarlijks opleidingsprijs ter stimulering van verbetering van de opleiding.

Commissie PR:
Deze commissie houdt zich bezig met alle externe communicatie van de JNIV.

Redactieraad Magazine: samenstelling en korte omschrijving
Deze commissie houdt zich bezig met het NIV magazine. Behalve informatievoorziening aan de achterban tevens een podium voor AIOS om bijdrage te leveren door middel van o.a. opiniestukken en interviews.

Werkgroep Europa: samentenstelling en korte omschrijving
Deze werkgroep houdt zich bezig met de belangen van AIOS in Europa en werkt samen met de European Federation of Internal Medicine (EFIM).

Werkgroep E-health:
Deze werkgroep houdt zich bezig met de toepassing van e-health in de interne geneeskunde.

Project 1,5 lijnszorg:
Deze werkgroep richt zich op de verbinding tussen de 1e en 2e lijn door het samenstellen en integreren van nieuwe projecten binnen de 1ste en 2de lijn.

Werkgroep Medisch Leiderschap:
Deze werkgroep houdt zich bezig met medisch leiderschap. Door promotie van kennis over medisch leiderschap en het organiseren van congressen geeft deze commissie medisch leiderschap in de interne geneeskunde vorm.

Werkgroep opleidingsplan:
Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsplan.