Menubalk - In- uitloggen

Informatie rondom COVID-19 | zakkaart | patiënt brief

Zie in de bijlage adviezen voor oncologie patiënten


Brief over afzien van IC-Opname

De NVMO heeft in samenwerking met collega's een brief opgesteld om kankerpatienten met het Coronavirus en hun familieleden te informeren over de besluitvorming rondom het afzien van opname op de IC-afdeling. deze kan door medisch specialisten worden gebruikt als zij gezamenlijk zijn overeengekomen dat IC-opname van een kankerpatiënt, wanneer dat aan de orde komt ten gevolge van een infectie door het Coronavirus, voor een patiënt geen goede zorg is.


Tips voor communicatie in noodsitatie als een patiënt snel verslechterd
In het besloten gedeelte hieronder staat een zakkaartje met tips voor communicatie in een noodsituatie als een patiënt snel verslechterd. De tips zijn ingedeeld in communicatie tussen arts en patiënt en communicatie tussen arts en familieleden. Het zakkaartje is bedoeld om collega's in deze noodsituatie te ondersteunen.