Menubalk - In- uitloggen

Een patiëntenreis in COVID tijden

Beste deelnemers, 

Dank voor uw aanwezigheid bij het webinar: een patiëntenreis in COVID tijden. Maar liefst 13 sprekers namens ons mee in de behandeling van een patiënt met Corona en dat resulteerde in een zeer leerzame avond. Op deze pagina is verdiepende informatie te vinden over de Nederlandse onderzoeken die zijn besproken tijdens dit webinar en zijn de powerpoint presentaties terug te vinden. De opname van het webinar is hieronder terug te vinden.

Hieronder vindt u een overzicht van de sprekers.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via opheij@internisten.nl

Roos Boerman 

Start met casus-schets 

 

Carel Veldhoven 

Spreker 1: besluit huisarts  

 

Eric van Thiel  

Spreker 2: thuismonitoring 

 

André v/d Ven 

Spreker 3: prognosebepaling met Sysmex 

 

Jelmer Alsma 

Spreker 4: screeningsinstrumenten 

 

Noortje Zelis 

Spreker 5: screeningsinstrumenten 

Klinische blik van artsen

RISE UP score bij ouderen

RISE UP score bij covid

Calculator RISE UP ouderen

Calculator RISE UP covid

Voor meer informatie mbt prognose voorspelling bij acuut zieke ouderen, proefschrift Nootje Zelis

Bram Kok

Spreker 6: X-thorax/CT-scan/echografie longen

 

Lennie Derde 

Spreker 7: Tociluzimab 

 

Marco Goeijenbier 

Spreker 8: orzaak longembolieën en behandeling 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.02.14.431177v1.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7908844/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7389937/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22930518/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17476348.2021.1899815?journalCode=ierx20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7354416/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7832218/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503244/

Inhoudelijk sterk webinar:
https://ashondemand.org/Webinar/097/June-25-2020

Marieke Meinardi 

Spreker 9: start u een ACP-gesprek 

 

Hugo Touw 

Spreker 10: Optiflow 

 

Mark de Boer 

Spreker 11: antibiotica 

 

Dylan de Lange 

Spreker 12: opname IC 

 

Kirsten Kalverda 

Spreker 13: langetermijn gevolgen COVID19