Menubalk - In- uitloggen

Een patiëntenreis in COVID tijden

Beste deelnemers, 

Dank voor uw aanwezigheid bij het webinar: een patiëntenreis in COVID tijden. Op deze pagina is verdiepende informatie te vinden over de Nderlandse onderzoeken die zijn besproken tijdens dit webinar.

Hieronder vindt u een overzicht van de sprekers en de reis die bewandeld is door meneer de Vries.

Roos Boerman 

Start met casus-schets 

Carel Veldhoven 

Spreker 1: Besluit huisarts  

Eric van Thiel  

Spreker 2: thuismonitoring 

André v/d Ven 

Spreker 3: prognosebepaling met Sysmex 

Jelmer Alsma 

Spreker 4: screeningsinstrumenten 

Noortje Zelis 

Spreker 5: screeningsinstrumenten 

Bram Kok 

Spreker 6: X-thorax/CT-scan/echografie longen 

Lennie Derde 

Spreker 7: start u Tociluzimab 

Marco Goeijenbier 

Spreker 8: oorzaak longembolieën en behandeling 

Marieke Meinardi 

Spreker 9: start u een ACP-gesprek 

Hugo Touw 

Spreker 10: Optiflow 

Mark de Boer 

Spreker 11: Antibiotica 

Dylan de Lange 

Spreker 12: Opname IC 

Kirsten Kalverda 

Spreker 13: langetermijn gevolgen COVID19