Menubalk - In- uitloggen

Delier bij COVID-19

 

Met de nieuwe SWAB richtlijn is er geen meerwaarde meer voor een aparte leidraad Delier bij Covid-19. De behandeling van een delier dient te geschieden volgens de geldende richtlijn Delier bij volwassenen.