Menubalk - In- uitloggen

Scholing

 

Werken op de afdeling Interne Geneeskunde in COVID-tijd

Ten tijde van COVID-19 kan op de afdeling Interne Geneeskunde de hulp ingeroepen worden van basisartsen en medisch specialisten die geen internist zijn. Hiervoor zijn materialen ontwikkeld die ingaan op algemeen internistische aspecten van werken op de afdeling Interne Geneeskunde, informatie over COVID-19 (herkennen, diagnostiek en behandeling) en informatie over hygiëne en infectiepreventie. De materialen zijn ontwikkeld om waar te kunnen nemen op de afdeling onder supervisie van een internist.

  • eLearning: 'Werken op de afdeling Interne Geneeskunde in COVID-tijd’.

  • Zakkaartjes: er zijn verschillende zakkaartjes ontwikkeld ter ondersteuning van het werken op de afdeling Interne Geneeskunde.
  • Bovenstaande eLearning is inhoudelijk mede gebaseerd op Acute Geneeskunde - Alles wat je moet weten voor jouw eerste dienst (Compendium Geneeskunde, 2020). Deze eLearning is een aanvulling op de tekst te vinden in de Handreiking voor artsen op de verpleegafdeling. Voor de meest actuele versie van dit document (www.compendiumgeneeskunde.nl/handreiking-interne)

Achtergrondinformatie

  • Voor meer achtergrondinformatie voor algemeen internistische aspecten van het werken op de afdeling Interne Geneeskunde is ook het Acute Boekje beschikbaar https://www.hetacuteboekje.nl/

  • De informatie uit de eLearning is gebaseerd op bestaande richtlijnen en protocollen. Deze zijn in deze crisistijd aan snelle verandering onderhevig. Check op de relevante websites ook de laatste versies ervan. Bekijk de actuele richtlijnen hier.

Bij het ontwikkelen van de eLearning is naast informatie uit het Compendium en het Acute Boekje dankbaar gebruik gemaakt van reeds ontwikkeld informatiemateriaal uit verschillende ziekenhuizen.

 

elarning button.PNG  zakkaartejs.PNG  handreiking compendium_0.PNG   acute boekje.PNG

Bij vragen kunt u contact opnemen met Samara de Jong-Jaber
Email: jaber@internisten.nl

 


De FMS heeft ook verschillende nascholingen gebundeld. Bekijk deze nascholingen hier.
 

 

Differentiatie Titel
Algemeen Zakkaartjes