Menubalk - In- uitloggen

Literatuur en wetenschap

Wetenschapscommissie NIV

De NIV is voornemens een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 in te richten. Op dit moment worden er in verschillende ziekenhuizen in Nederland onderzoeken opgezet rondom diagnostiek en behandeling van COVID-19. De wetenschapscommissie kan hierin een coördinerende rol spelen waarin onderzoekers worden ondersteund, kennis wordt uitgewisseld en samenwerkingsverbanden makkelijk kunnen worden opgezet. De wetenschapscommissie zal multidisciplinair zijn in de opstartfase samengesteld zijn met o.a. internisten, ziekenhuisapothekers, longartsen, radiologen en medisch microbiologen en ondersteund worden door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. In een later stadium wordt bekeken of eventuele uitbreiding van de commissie gewenst is.

Om onderzoekers in het land zo goed mogelijk te ondersteunen, zal de start van de wetenschapscommissie bestaan uit het in kaart brengen van de reeds lopende wetenschappelijke onderzoeken en de onderzoeken die in opzet zijn. Voor deze inventarisatie zal gebruik worden gemaakt van de reguliere kanalen (https://clinicaltrials.gov/), maar hierbij is het ook van belang dat de onderzoeksideeën in een zo vroeg mogelijke fase worden gedeeld met de wetenschapscommissie.

Voor het gebruik van bestaande onderzoeksdatasets of data-infrastructuren, en het beschikbaar stellen van deze datasets zijn reeds twee bestaande initiatieven: zowel het RIVM als Health RI zijn hiermee gestart. Health RI werkt hierbij samen met de NFU. Vanuit de NIV en FMS is afstemming met hen gezocht om te zorgen dat de initiatieven elkaar aanvullen en versterken.  

Wij willen u dan ook vragen om zowel lopende onderzoeken als onderzoeksideeën in dit formulier met de Wetenschapscommissie te delen. Hierbij is het mogelijk om aan te geven of u ondersteuning bij dit onderzoek kan gebruiken. Mocht u zelf (nog) geen onderzoeksopzet hebben, maar wel suggesties hebben voor wetenschappelijk onderzoek kunt u dit formulier ook gebruiken.

 


Artikelen NTvG

Bekijk hier de artikelen die verschenen zijn rondom COVID-19 op de NTvG website.


Literatuur (NVII)

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verschijnt er dagelijks nieuwe literatuur. Voor de meeste internisten zal dit nauwelijks bij te houden zijn. Naast de informatie via de gebruikelijke kanalen (RIVM/LCI etc) staan hieronder staan een aantal links naar sites met een overzicht van (recente) relevante literatuur.
 

https://reacting.inserm.fr/literature-review/ (twee-wekelijkse update van geaccepteerde artikelen over COVID-19, bevat een selectie van relevante artikelen met een korte samenvatting)

https://www.idsociety.org/public-health/COVID-19-Resource-Center/ (site van de ‘Infectious Diseases Society of America’ waar onder andere de literatuur over behandeling van COVID-19 wordt samengevat)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/ (vrij volledig literatuur overzicht over COVID-19, te groeperen naar onderwerp of geografische locatie)

Daarnaast wordt er in het Amsterdam UMC wekelijks een update gemaakt van interessante literatuur, die o.a. literatuur bevat die nog niet gepubliceerd/peer-reviewed is (beschikbaar via www.medrxiv.org). Deze update zullen wij hieronder plaatsen. Mocht u zelf handige aanvullingen hebben, dan horen wij dit graag via info@internist-infectiologen.nl

 

Differentiatie Titel
Algemeen Een patiëntenreis in COVID tijden