Menubalk - In- uitloggen

Literatuur

Artikelen NTvG

Bekijk hier de artikelen die verschenen zijn rondom COVID-19 op de NTvG website.


Literatuur (NVII)

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie verschijnt er dagelijks nieuwe literatuur. Voor de meeste internisten zal dit nauwelijks bij te houden zijn. Naast de informatie via de gebruikelijke kanalen (RIVM/LCI etc) staan hieronder staan een aantal links naar sites met een overzicht van (recente) relevante literatuur.
 

https://reacting.inserm.fr/literature-review/ (twee-wekelijkse update van geaccepteerde artikelen over COVID-19, bevat een selectie van relevante artikelen met een korte samenvatting)

https://www.idsociety.org/public-health/COVID-19-Resource-Center/ (site van de ‘Infectious Diseases Society of America’ waar onder andere de literatuur over behandeling van COVID-19 wordt samengevat)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/ (vrij volledig literatuur overzicht over COVID-19, te groeperen naar onderwerp of geografische locatie)

Daarnaast wordt er in het Amsterdam UMC wekelijks een update gemaakt van interessante literatuur, die o.a. literatuur bevat die nog niet gepubliceerd/peer-reviewed is (beschikbaar via www.medrxiv.org). Deze update zullen wij hieronder plaatsen. Mocht u zelf handige aanvullingen hebben, dan horen wij dit graag via info@internist-infectiologen.nl
 

- Vanessa harris 1 en 2