Menubalk - In- uitloggen

Contra-indicaties bij Covid-19 vaccins

Er is geen contra-indicatie voor vaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) bij patiënten die eerder na Janssen of AstraZeneca (Vaxzevria) een trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) /VIPIT/VITT (Vaccine Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia/ Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) hebben doorgemaakt.

Dit standpunt is opgesteld door afgevaardigden van de vasculaire geneeskunde en hematologie en gebaseerd op mechanistische overwegingen, op het feit dat geen TTS is beschreven na mRNA vaccins en op een aantal casus van TTS patiënten, die zonder complicaties een mRNA vaccin hebben gehad.

Overige adviezen:

  • Patiënten moeten geïnstrueerd worden contact op te nemen bij bloedingsneiging of onbegrepen klachten die optreden de eerste weken na hervaccinatie
  • Er is geen onderbouwing voor controle van trombocytengetallen na hervaccinatie
  • Er is geen onderbouwing voor bepalen van PF4 antistoffen voor hervaccinatie
  • Het hervaccinatie advies geldt zowel voor patiënten met als zonder antistolling, er is geen onderbouwing voor hervatten van antistolling rondom vaccinatie
Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):