Menubalk - In- uitloggen

Bericht CBR inzake keuringen

Zowel het ministerie van IenW als het CBR zijn gezien de Coronacrisis en de bijhorende maatregelen tot de conclusie gekomen dat er creatieve oplossingen nodig zijn om rijbewijskeuringen zo veel mogelijk door te laten gaan. Een volledig onderzoek vereist in vele gevallen fysiek contact, terwijl de medische wereld zich aan de maatregelen van het kabinet houdt om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden en minimaal 1,5 meter afstand te bewaren, tenzij er een medisch noodzakelijke reden is om dit te doorbreken. Die is er voor keuringen niet en daarom zal er enige concessie gedaan moeten worden ten aanzien van de invulling van de keuringen.

Uitgangspunt

Het ministerie van IenW en het CBR zijn van mening dat het primair de professionele verantwoordelijkheid van de arts die de keuring verricht is om medische feiten op een verantwoorde manier te verkrijgen. Daar is niet altijd fysiek contact voor nodig. De keuze om keuringen op een andere dan gebruikelijke manier te verrichtten is aan de arts die de keuring verricht. Hierbij is ook de keuze om dit bijvoorbeeld alleen bij bepaalde ziektebeelden te doen binnen het desbetreffende specialisme aan de professional.

Onafhankelijk keurend specialist

De onafhankelijk keurend specialisten is de groep specialisten die bij het CBR ingeschreven staan en waar het CBR gericht naar verwijst voor een onafhankelijke specialistische keuring. Deze specialisten hebben geen behandelrelatie met betrokkene. Voor deze groep geldt vanzelfsprekend het algemene uitgangspunt. Hierbij stellen we echter wel enkele aanvullende voorwaarden.

  • Keuringen waarbij geen fysiek contact noodzakelijk is kunnen via een beeldverbinding plaatsvinden; een videoverbinding of een andere manier waarbij de keurend specialist betrokkene wel kan zien;
  • Via de camera vindt legitimatie door betrokkene plaats;
  • Voor de bevindingen die tijdens het onderzoek niet gedaan kunnen worden vraagt de specialist informatie op bij de behandelend artsen om het onderzoek zoveel mogelijk te completeren. Een tip hierbij is om betrokkene bij het maken van de afspraak te vragen om bijvoorbeeld de laatste brief van de behandelend specialist bij de huisarts op te vragen of een kopie van bijvoorbeeld het diabetesdagboek vooraf aan de keuring naar de specialist te sturen.

We hopen dat dit er toe kan leiden dat het grootste deel van de keuringen weer opgepakt kunnen worden en mensen niet met een verlopen rijbewijs komen te zitten in deze crisistijd.