Menubalk - In- uitloggen

Aanpassingen COVID-19 maatregelen bij dalende incidentie en toegenomen bescherming door vaccinatie/doorgemaakte infectie

Landelijk zijn de risiconiveaus voor COVID-19, zeer ernstig tot waakzaam, aangepast naar 3 niveaus. Tevens zijn ook de drempelwaarden waarop deze niveaus zijn gebaseerd aangepast. De reden hiervoor is de toegenomen vaccinatiegraad waardoor het aantal besmettingen geen goede voorspeller meer is voor de druk op de gezondheidszorg t.g.v. de opnames. De capaciteit in de zorg en het aantal beschikbare (IC) bedden zijn belangrijke graadmeters voor het landelijke beleid.

 

zie hier de matix: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/aanpassingen_COVID-19_maatregelen_bij_dalende_incidentie.pdf